Kurs C

Kurs C som ges i Uppsala konkretiserar innehållet från kurs A och kurs B ytterligare. Kursen innehåller till största delen praktiska övningar baserade på hur konsulter kan arbeta för att förbättra organisationer och skapa förutsättningar för goda resultat. Viktiga processer för verksamhetsutveckling, chefscoaching, ledningsgruppsutveckling ligger till grund för de praktiska övningarna. Ett viktigt mål med kursen är att arbeta fram en egen manual för sitt arbete med BAOU/OBM.

Målgrupp/deltagare: Konsulter, chefer, personalhandläggare som på beteendevetenskaplig grund redan arbetar med organisationsutveckling eller som vill börja göra det och som gått kurs A och kurs B i BAOU/OBM. Kurs C riktar sig till de som vill få en möjlighet till träning i BAOU/OBM och utveckla sig som vad gäller utförandet av metoder. Kursen innehåller har fokus på presentation och användning av BAOU/OBM som synsätt och metod för organisationsutveckling.

Litteratur: Olofsson, R & Nilsson K. (2015). OBM I PRAKTIKEN. Förändra beteenden och nå resultat i organisationer. Stockholm: Natur och kultur.

Examination: Inlämningsuppgift fiktivt fall. Framtagande och utvecklande av en egen manual för arbetet med BAOU/OBM.

Omfattning: Två kursdagar med ca 1 månaders mellanrum. 9.00 – 16.00.

Pris: Kostnaderna för två kursdagar är 11 800 kronor plus moms.

Antal deltagare: Vanligtvis 8 – 12 deltagare.

Översikt kurser i BAOU/OBM 
Kurs A (2 dagar sammanhållna) Kurs B (2 dagar sammanhållna) Kurs C (2 dagar, vid två tillfällen med en månad mellan) och därefter möjlighet att gå kurs D som innehåller 2 kursdagar  och minst 10 timmars individuell handledning under ca 1 år.