Böcker i OBM
bok1sbok2sKapitelBAOUpodcast Lyssna på Rolfs podcast om OBM.

YouTube-social-icon_red_24pxTitta på Rolfs videoföreläsning om OBM.

BAOU/OBM

Förändra beteenden och nå resultat i organisationer. Vad är BAOU/OBM?

Specialistutbildning

Specialistkurser för psykologer i Uppsala.

Certifiering

Vi ger fyra kurser i Uppsala som ger certifiering i BAOU/OBM.

Certifierade konsulter

Här visas certifierade konsulter och chefer i BAOU/OBM.

Olofsson_Rolf2 Nilsson_Kenneth2
Rolf Olofsson är leg. psykolog med KBT-inriktning. Under 40 års tid har han arbetat som organisationskonsult och är pionjär när det gäller att införa och arbeta med beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM) i Sverige. Han håller även kurser för konsulter samt på universitet och högskolor. Kenneth Nilsson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med inriktning mot organisationspsykologi och ledarskap. Sedan 1990-talet har han arbetat med utveckling av prestationer i organisationer.