Kurs D

Kurs D som ges i Uppsala är den avslutande kursen som innebär att deltagaren genomför egna uppdrag baserade på BAOU/OBM med stöd av handledning. Uppdragen skall genomföras inom områden verksamhetsutveckling, chefscoaching, ledningsgruppsutveckling eller konflikthantering. Omfattningen specificeras vid kursstarten tillsammans med kursledaren och handledaren. Vanligen genomförs tre uppdrag men färre kan vara möjligt beroende på omfattningen och konsultens roll i de aktuella uppdragen. Kursdagarna innehåller dels fördjupningar av vissa områden som tidigare gåtts igenom på kurs A, B och C, erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt  presentation av genomförda uppdrag.

Målgrupp/deltagare:
 Konsulter som gått kurserna A, B och C med godkänt resultat på examinationer och som kan visa på möjligheten att ha egna uppdrag under den tidsperiod under vilken kursen ges.

Examination: Godkända rapporter av genomförda uppdrag och aktivt deltagande i handledning. Specifika kompetenser som krävs för certifiering framgår av separat dokument. Presentation av ett eget uppdrag på avslutande dagen. Rekommenderad litteratur förväntas användas i samband med uppdragen.

Certifiering: Deltagare som genomgått samtliga kurs A-D med godkänt resultat blir certiferad i BAOU/OBM.

Omfattning: Två kursdagar med ca ett halvårs mellan mellanrum. Första kursdagen är efter hälften av handledningstillfällena. Individuell handledning 10 tillfällen (10 x 45 minuter) eller motsvarande tid i grupp (t ex en grupp konsulter från samma arbetsplats) under en tidsperiod om ca 10 månader.

Pris: Kostnaden för individuell handledning är 3000 kronor plus moms per 45 minuters möte plus handledarens förberedelse. Kostnaden för grupphandledning är 3000 kronor plus moms  per tillfälle och tiden blir då 45 minuter per deltagare i gruppen. Kostnaderna för två kursdagar är 12 800 kronor plus moms.

Antal deltagare: Varierande.

Översikt kurser i BAOU/OBM
Kurs A (2 dagar sammanhållna) Kurs B (2 dagar sammanhållna) Kurs C (2 dagar, vid två tillfällen med en månads mellanrum) och därefter möjlighet att gå kurs D som innehåller 2 kursdagar och minst 10 timmars individuell handledning under ca 1 år.