Specialistutbildning

För psykologer räknas kurs A och B med godkänd examination som en specialistkurs. Kurserna C och D med godkänd examination räknas som en andra specialistkurs. Kurserna ges i Uppsala.