Kurs A

Kurs A som ges i Uppsala ger en fördjupad kunskap av arbetssättet inom BAOU/OBM och centrala beteendeanalytiska begrepp tränas att användas i organisatoriska sammanhang. Syftet är att kursdeltagaren efter kursen skall ha utvecklat sin kunskap i BAOU/OBM och i beteendeanalytiska begrepp och ha fått övning i att använda metoder.

Föreläsningar, övningar och diskussioner om BAOU/OBM och vad ett beteendeanalytiskt synsätt kan åstadkomma vid utveckling av organisationer. Övningar genomförs i att definiera och precisera beteenden och att förstå innebörden och användningsområden för beteendeanalytiska begrepp.

Målgrupp/deltagare: Konsulter, chefer, personalhandläggare som på beteendevetenskaplig grund redan arbetar med organisationsutveckling eller som vill börja göra det.

Litteratur: Olofsson, R. (2010). Beteendeanalys i organisationer. Handbok i OBM. Stockholm: Natur och kultur.

Examination: Prov på beteendeanalytiska begrepp. Provet genomförs under andra kursdagen under ca 45 minuter. Inlämningsuppgift på litteratur.

Omfattning: Två sammanhängande kursdagar; 9.00 – 16.00.

Pris: Kostnaderna för två kursdagar är 12 800 kronor plus moms

Antal deltagare: 8 – 20 deltagare.

Översikt kurser i BAOU/OBM:
Kurs A (2 dagar sammanhållna) Kurs B (2 dagar sammanhållna) Kurs C (2 dagar, vid två tillfällen med en månads mellanrum) och därefter möjlighet att gå kurs D som innehåller 2 kursdagar och minst 10 timmars individuell handledning under ca 1 år.