OM BAOU/OBM

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) även internationellt kallat Organizational behavior management (OBM) är ett sätt att förstå och påverka system och beteenden i organisationer utifrån vetenskapligt baserad kunskap om beteenden. BAOU/OBM innebär ett funktionell synsätt på mänskliga prestationer. BAOU/OBM innehåller metodik för förbättringsarbeten användbara i organisationer av alla storlekar och former. Med praktisk baserad metodik och ett systematiskt tillvägagångssätt är nyttan uppenbar för alla som vill åstadkomma resultat i organisationer.

Organisationsutveckling baserad på beteendeanalys innebär att stor vikt läggs vid att åstadkomma långsiktiga och hållbara beteendemönster som leder till goda resultat för organisationen. Detta sker genom att skapa sådana förutsättningar för alla anställda i organisationen att man genuint känner att man vill arbeta för organisationens bästa och för att nå goda resultat.