Certifiering

Vi ger fyra kurser i Uppsala i BAOU/OBM. Deltagare som genomgått samtliga kurser med godkänt resultat kan bli certifierade i BAOU/OBM. Kurserna genomförs i bokstavsordning. Anmälan kan ske till en kurs i taget, det är inte ett krav att deltagare går samtliga kurser. För psykologer räknas kurs A och B med godkänd examination som en specialistkurs. Kurserna C och D med godkänd examination räknas som en andra specialistkurs.

Kurserna riktar sig främst till konsulter, chefer, personalhandläggare som arbetar med organisationsutveckling.

Kurs A innehåller en genomgång av arbetssättet inom BAOU/OBM och centrala beteendeanalytiska begrepp tränas att användas i organisatoriska sammanhang. Föreläsande moment och övningar med exempeluppdrag används som pedagogisk metod under kursen. 2 kursdagar.

Kurs B fokuserar förbättringsprocessens fyra delar med betoning på metoder för genomförande av förändring utifrån beteendeanalys. Under kursen förekommer övningar i att prioritera och precisera beteenden, i mätmetodik,  samt i hur man som konsult kan träna ledare att kommunicera feedback, hantera konflikter. 2 kursdagar.

Kurs C innehåller till största delen praktiska övningar baserade på hur konsulter inom BAOU/OBM kan arbeta med processer för verksamhetsutveckling. Viktigt moment är framtagande av den egna manualen för tillämpning av BAOU/OBM.  2 kursdagar.

Kurs D innebär att kursdeltagaren utför och rapporterar egna konsultuppdrag med stöd av handledning. 2 kursdagar plus handledning under 10-12 månaders tid. Första kursdagen efter halva tiden och den sista är avslutande rapportering av uppdrag. Efter genomförd kurs D med godkänt resultat blir deltagarna certifierade i BAOU/OBM.