Kurs C

Kurs C som ges i Uppsala konkretiserar innehållet från kurs A och kurs B ytterligare. Kursen innehåller till största delen fokus på praktiska metoder hur konsulter kan arbeta för att förbättra organisationer och skapa förutsättningar för goda resultat. Viktiga processer för verksamhetsutveckling, chefscoaching, ledningsgruppsutveckling är i fokus. Ett viktigt mål med kursen är att arbeta fram en egen manual för sitt arbete med BAOU/OBM.

Målgrupp/deltagare: Konsulter, chefer, personalhandläggare som på beteendevetenskaplig grund redan arbetar med organisationsutveckling eller som vill börja göra det och som gått kurs A och kurs B i BAOU/OBM. Kurs C riktar sig till de som vill få en möjlighet till träning i BAOU/OBM och utveckla sig som vad gäller utförandet av metoder. Kursen innehåller har fokus på presentation och användning av BAOU/OBM som synsätt och metod för organisationsutveckling.

Litteratur: Olofsson, R & Nilsson K. (2015). OBM I PRAKTIKEN. Förändra beteenden och nå resultat i organisationer. Stockholm: Natur och kultur.

Examination: Inlämningsuppgift fiktivt fall. Framtagande och utvecklande av en egen manual för arbetet med BAOU/OBM.

Omfattning: Två kursdagar. 9.00 – 16.00.

Pris: Kostnaderna för två kursdagar är 12 800 kronor plus moms.

Antal deltagare: Vanligtvis 8 – 12 deltagare.

Översikt kurser i BAOU/OBM 
Kurs A (2 dagar) Kurs B (2 dagar) Kurs C (2 dagar) och därefter möjlighet att gå kurs D som innehåller 2 kursdagar  och 10 timmars individuell handledning under ca 1 år.