Kurs B

Kurs B som ges i Uppsala fokuserar på förändringsprocessen fyra faser, betydelsen och metodiken för att prioritera och precisera beteenden som driver resultat samt mätmetodik. Därutöver översikt över ledarskap baserat på BAOU/OBM och konkreta övningar i hur ledare och nyckelpersoner kan tränas i kommunikation av feedback och konflikthantering.

Målgrupp/deltagare: Konsulter, chefer, personalhandläggare som på beteendevetenskaplig grund redan arbetar med organisationsutveckling eller som vill börja göra det och som gått kurs A i BAOU/OBM. Kurs B riktar sig till konsulter som vill få en möjlighet till träning i BAOU/OBM och utveckla sig som vad gäller utförandet av metoder. Kursen innehåller har fokus på presentation och användning av BAOU/OBM som synsätt och metod för organisationsutveckling.

Litteratur: Olofsson, R. & Nilsson, K. (2015) OBM i Praktiken. Förändra beteende och nå resultat i organisationer. Stockholm. Natur och kultur.

Examination: Inlämningsuppgift på litteratur.

Omfattning: Två sammanhängande kursdagar; 9.00 – 16.00.

Pris: Kostnaderna för två kursdagar är 12 800 kronor plus moms.

Antal deltagare: 8 – 20 deltagare.

Översikt kurser i BAOU/OBM: 
Kurs A (2 dagar sammanhållna) Kurs B (2 dagar sammanhållna) Kurs C (2 dagar med en månads mellanrum) och därefter möjlighet att gå kurs D som innehåller 2 kursdagar  och minst 10 timmars individuell handledning under ca 1 år.